Terrassi paigutus maja suhtes on tavaliselt ette määratud. Terrassi asukoht sõltub mitme teguri kombinatsioonist. Tähtis on päikesetegur – kas ülekaalus on hommiku-, keskpäeva- või õhtupäike.

Piirid tähendavad erinevatele inimestele erinevaid asju. See, kuidas me omandi piirjooni kohtleme, peegeldab tegelikult seda, millisena me neid näeme. Lippidest aed märgib küll piiri, kuid võib…

Õnnestunud plaatimisel on oluline õige aluspind ja sellega sobiv kinnitusviis. Niisketes ruumides on eriti tähtis hoolikalt tehtud hüdroisolatsioon. Pinna välimuse otsustavad materjalivalik ja tehtud töö hoolikus.

Vundamendi ülesanne on ehitisest tulenevate koormuste ülekandmine pinnasele. Vundamendi rajamis tingimused on igal krundil erinevad: pinnase kandevõime, põhjavesi, radoonisisaldus, maastikuvorm ja pinnasevesi. 

Karkass tehakse suuremalt jaolt saematerjalist . Süvaimmutatud puitmaterjali kasutatakse karkassi nendes kohtades, kus puit võib kokku puutuda niiskusega. Alumine sidepuu on eranditult süvaimmutatud.

Pakume kogu maalritööde paketti sõltumata pinna tüübist. Paigaldame ripp- ja kerglagesid ning teeme kipsi-, krohvimis- ja maalritöid. Viimistleme ka niiskeid ruume nagu saunade pesu- ja leiliruumid ning vannitoad.

Kellel meist poleks tekkinud soovi omada päris enda sauna? Sauna ehitamine tundub esmapilgul väga lihtne – keris, lava ja ongi valmis. Tegelikult peitub hea sauna taga aga hoopis rohkem erinevaid etappe.

Pakume võimalust teie soovi järgi projekt algusest lõpuni valmis ehitada. Olgu selleks siis aiamajakesed, saunad, estakaadid või muud abihooned. Meie oleme tööks valmis!